แผนผังโครงการ

เนื้อที่โครงการ

8-35.40 ไร่

Home Office

จำนวน 17 ยูนิต

Townhome

จำนวน 65 ยูนิต

รวมยูนิตทั้งหมด

จำนวน 82 ยูนิตTop